Fraude- en Informatie Systeem Holland (FISH)
 

Fraude- en Informatie Service Holland (FISH) is beveiligd met het Digitaal Paspoort.

Wie kunnen van FISH gebruik maken?
Gevolmachtigde intermediairs

Wat biedt FISH?
FISH kan gebruikt worden bij de acceptatie van nieuwe verzekeringen; bij prolongatie; bij schadebehandeling of bij nader onderzoek in geval van (vermoeden van) fraude.

Voor FISH zijn de volgende informatiebronnen beschikbaar:

CM OnWeb (Claims Meldingen OnWeb)
Claims Meldingen OnWeb geeft inzicht in het schade-verleden van (aspirant) verzekerden. Onmisbaar bij de acceptatie van risico’s en de beoordeling van schadeclaims.

SSM OnWeb (Systeem Speciale Meldingen OnWeb)
SSM OnWeb laat zien of aspirant verzekerden in het verleden verzekeringsfraude hebben gepleegd of door andere omstandigheden een verhoogd risico opleveren. Ongeacht de verzekeringsbranche waarin de fraude is gepleegd.

SVMM OnWeb (Systeem Vertrouwelijke Mededelingen en Malusregistratie OnWeb)
SVMM OnWeb geeft toegang tot de vertrouwelijke mededelingen van het Verbond van Verzekeraars.

Hoe kunt u zich voor FISH aanmelden?
U kunt zich aanmelden via www.abz.nl

 
 
   
top
top
   
-  2006 ABZ -  - Reacties? -